Štatút súťaže "Prvoaprílová súťaž"

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Leňochod s.r.o., Jégého 6, 821 08 Bratislava, IČO: 50 538 713 (prevádzkovateľ internetového obchodu www.ekologickadomacnost.sk) v spolupráci so spoločnosťou ecoheart, s.r.o. 
  Bilíkova 22, 841 01 Bratislava, IČO: 47 445 106.
 2. Súťaž prebieha v termíne 1.4.-15.4.2017.
 3. Účastníkom súťaže sa môže stať akákoľvek osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku alebo v Českej republike. Súťaž nie je určená pre osoby, ktorých trvalý alebo prechodný pobyt je mimo krajín, do ktorých je možné objednať tovar zo stránky www.ekologickadomacnost.sk.
 4. Podmienky účasti v súťaži: 
  • vymyslieť kreatívny nápad na využitie prázdneho obalu zubnej kefky značky Ecoheart (vyobrazený na vizuáli súťaže)
  • zdieľať nápad do komentára pod príspevok súťaže na oficiálnej stránke Ekologická domácnosť alebo oficiálnej stránke Ecoheart na sociálnej sieti Facebook
  • v prípade, že chce súťažiaci vyhrať 2xvýhru, podmienkou je nápad zrealizovať a zdieľať fotografiu/video realizovaného nápadu do komentára pod príspevok súťaže na oficiálnej stránke Ekologická domácnosť alebo oficiálnej stránke Ecoheart na sociálnej sieti Facebook
 5. Výhrou v súťaži je 1x zubná kefka značky Ecoheart vo farbe podľa vlastného výberu (peach/pink/black/mint/green) v celkovej hodnote 5,49€ s DPH.
 6. Štyria výhercovia súťaže budú určení na základe výberu organizátora súťaže (každý vyberie dvoch súťažiacich) zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže, a to dňa 16.4.2017.
 7. Mená výhercov budú oznámené dňa 16.4.2017 na sociálnej sieti Facebook v samostatnom príspevku informujúcom o výsledku súťaže.
 8. Výherca je povinný do 3 dní od ukončenia súťaže, resp. vyhlásenia výhercu kontaktovať organizátora cez privátnu správu na sociálnej sieti Facebook za účelom poskytnutia osobných údajov nevyhnutných pre odovzdanie výhry. V prípade, že sa organizátor s výhercom dohodne na osobnom prevzatí výhry, je výherca povinný poskytnúť meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt. V prípade, že sa organizátor dohodne na zaslaní výhry prostredníctvom tretej strany (Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť), je výherca povinný poskytnúť meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, telefonický a emailový kontakt. V prípade, že výherca do vyššie uvedenej lehoty nekontaktuje organizátora a neposkytne vyššie uvedené údaje, stráca nárok na výhru.
 9. Účastník súťaže dáva súhlas na spracovanie osobných údajov organizátorovi súťaže. Osobné údaje výhercu budú spracované poverenými pracovníkmi spoločnosti Leňochod s.r.o. a ecoheart, s.r.o. v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a budú využité na účely odovzdania výhry a marketingové účely. Osobné údaje budú v prípade potreby poskytnuté tretím stranám (napr. Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť, spoločnosť poverená vedením účtovníctva spoločností), avšak iba v súvislosti s odovzdaním výhry a administratívou súťaže. Účastník súťaže má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať.
 10. Účastník súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.
 11. Organizátor súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a organizátor nemá s touto spoločnosťou žiaden vzťah.
 12. Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie pravidiel súťaže.