Vegan

P00042-1

Nie je na sklade

2,18 € s DPH


ks

100% prírodná silica (esenciálny olej, éterický olej) Pomaranč (Citrus aurantium) pôsobí proti depresiám, nespavosti a nervozite, čistí ovzdušie, podporuje pamäť, hubí plesne a baktérie. viac >>

Pridať medzi obľúbené produkty Poslať správu priateľovi Tlačiť

Veľkosť Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Silica YELLOW&BLUE Pomaranč 10ml/30ml - Veľkosť: 10ml 10ml Nie je na sklade 2,18 €
Silica YELLOW&BLUE Pomaranč 10ml/30ml - Veľkosť: 10ml 30ml Nie je na sklade 4,40 €

Informácie o produkte:

100% prírodná silica (esenciálny olej, éterický olej) Pomaranč (Citrus aurantium) pôsobí proti depresiám, nespavosti a nervozite, čistí ovzdušie, podporuje pamäť, hubí plesne a baktérie.

Návod na použitie:

Nakvapkajte niekoľko kvapiek silice:

  • do misky aromalampy
  • na pasívny odparovač 
  • do zvlhčovača vzduchu (vhodného pre použitie olejov)
  • do tvárovej sauny/naparovača
  • do kúpeľa
  • do masážnej emulzie
  • do homemade kozmetiky/drogérie
  • na vrecúško s mydlovými orechmi (bielizeň počas prania prevonia a dezinfikuje)

Zloženie:

100% silica Citrus aurantium

Bezpečnosť:

NEBEZPEČENSTVO. Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (tel. +421 2 5477 4166). NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Pri podráždení pokožky alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte uzamknuté. Likvidácia: nepoužitý výrobok nevylievať do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami odovzdať v zberni nebezpečného odpadu.

Výrobca:

YELLOW&BLUE (TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.)/Česká republika

Kontaktujte nás!