obchod@ekologickadomacnost.sk

+421 910 136 599

Naša prevádzka (kancelária&sklad)

Ekologická domácnosť/ekodoma.sk

Dom Techniky

Škultétyho 1

831 04 Bratislava

Údaje o našej spoločnosti

Leňochod s.r.o.

Jégého 6

821 08 Bratislava

IČO: 50 538 713

DIČ: 2120365005

IČ DPH: SK2120365005

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 114682

Kontaktujte nás!