BAMBO NATURE

ABENA je súkromná spoločnosť so sídlom v mestečku Aabenraa na juhu Dánska. Firma bola založená v roku 1953 rodinou Terp-Nielsen, ktorá ju vlastní dodnes. Výrobou absorpčných pomôcok sa firma zaoberá od roku 1980, kedy sa začali vyrábať prvé detské plienky Bambo. Do roku 2002 pôsobila pod menom Bambo A/S, od roku 2002 ako Abena. V rámci skupiny Abena Group dnes pôsobí celkom 17 spoločností, ktoré po celom svete zamestnávajú viac ako 1300 zamestnancov. Desaťročia stáleho rastu vyprofilovali Abena (Bambo) Group do pozície jedného z popredných európskych výrobcov produktov pre zdravotníctvo.

ABENA sa špecializuje najmä na výrobu savých výrobkov pre inkontinentných (plienky pre dospelých, detské plienky, vložky pre ľahký únik moču, podložky), kde disponuje najnovšími dostupnými technológiami výroby. Abena vytvára inteligentné a jedinečné riešenia pre zlepšovanie kvality života a efektívnosti starostlivosti o inkontinentných – Abena má vo svojej ponuke všetko pre úplný manažment kontinencie.

ABENA Produktion má 15 najmodernejších výrobných liniek, ktoré pracujú nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Ich celková výrobná kapacita je viac ako 4 milióny kusov denne, čo predstavuje približne 1,5 miliardy kusov plienok ročne. Toto množstvo plienok by "oboplo" zemeguľu dookola 9-krát. Celá výroba je pod neustálym dohľadom: automatickou kontrolou priamo na linke, pravidelnou i náhodnou manuálnou kontrolou, ako aj pravidelnou i nepravidelnou kontrolou v laboratóriu - čo zaručuje že všetky výrobky ktoré opustia výrobu plne vyhovujú všetkým požiadavkám kvality. Produkcia je držiteľom certifikátov ISO 9001, 14001 i 18001. Viac ako 90% produkcie sa exportuje do celého sveta.

Abena Logistik disponuje plne automatizovaným logistickým centrom – jedným z najmodernejších na svete - naskladňovanie aj vyskladňovanie prebieha plne automaticky bez prítomnosti ľudí. Sklady tohto centra majú celkovú skladovaciu kapacitu viac ako 55 000 paliet plus 50 000 kartónov (pre "nepaletové" položky). Pre expedíciu tovaru je k dispozícii 150 nakladacích brán.

Výrobky firmy ABENA sa predávajú vo viac ako 60 krajinách na celom svete, a to prostredníctvom siete vlastných pobočiek (Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Švédsko a Veľká Británia) alebo prostredníctvom profesionálnej siete exkluzívnych distribútorov.

Filozofia výrobkov ABENA:

 • zameranie na kvalitu života inkontinentných
 • rovnaký dôraz na bezpečnosť užívateľa, jeho pohodlie a voľnosť pohybu
 • maximálna efektivita vďaka najmodernejším technológiám, výroba v blízkosti zdrojov surovín, efektívna logistika a dodávka tovaru
 • vysoká kvalita a výborná cena = úspory pri používaní
 • zameranie na výskum a vývoj nových výrobkov
 • každoročne prinášame nové, jedinečné výrobky
 • všetky výrobky sú vyvíjané v úzkej spolupráci s ošetrovateľským personálom i koncovými užívateľmi

Pre Abenu je veľmi dôležité, aby jej výrobky mali čo možno najnižší nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Za týmto účelom má ABENA vypracovanú politiku ochrany životného prostredia (suroviny ohľaduplné k životnému prostrediu; certifikovaný manažment spotreby energií; neustále zlepšovanie produktivity práce; energeticky nízko-nárokové výrobné linky so systémom zachytávania a využívania prebytočného tepla z výroby; triedenie a recyklácia odpadu). Súčasťou tejto politiky je aj neustále „stenčovanie“ výrobkov (pri zachovaní stabilne vysokej kvality) a minimalizácia obalových materiálov, ktoré spoločne značne znižujú prepravné objemy. Všetká buničina, ktorá sa používa pri výrobe plienok pochádza z "trvalo udržateľného lesného hospodárstva" - za každý jeden sťatý strom sa zasadia 3 nové stromy. Výsledkom tejto náročnej environmentálnej politiky je ocenenie vybraných výrobkov severskou eko-známkou SWAN.

Severská eko-známka SWAN

 • výrobky označené Severskou eko-známkou (v Abene rady Abri San, Abri Light, Abri Form, Bambo, čiastočne Skincare) patria medzi výrobky najohľaduplnejšie k životnému prostrediu vôbec
 • plienky pre dospelých Abena Premium sú prvé a zatiaľ jediné na svete, ktoré smú byť hrdými nositeľmi severskej eko-známky
 • na získanie severskej eko-známky treba splniť mnoho náročných a veľmi prísnych kritérií (týkajú sa surovín, výrobného procesu aj samotnej skladby výrobku). Tento proces „certifikácie“ výrobku pre získanie eko-známky trvá približne 5 rokov
 • kvalita a funkčnosť výrobkov s eko-známkou musí byť aspoň tak dobrá - alebo lepšia – ako pri výrobkoch bez eko-známky

POZRIEŤ PRODUKTY BAMBO NATURE